HOMEJUBILEUMPLAN

JUBILEUMJAAR 2025

Onthaal in de Kerk
De Stichting Sint-Juliaan is bezig met de voorbereiding van een programma voor het Jubileumjaar 2025.
De Stichting Sint-Juliaan ontvangt graag groepen, alsook individuele bezoekers (pelgrims/toeristen). We kunnen geen overnachting aanbieden maar kunnen wel onthalen. We beschikking over een Kerk én een ontmoetingszaal. Kerk zijn heeft in wezen te maken met ontmoeting en gastvrijheid. De kerk is een herberg waar de gasten op verhaal kunnen komen, waar ze beluisterd worden met empathie, waar de kwetsuren worden verzorgd zoals in de parabel van de barmhartige Samaritaan, waar woorden worden gesproken van hoop en eeuwig leven.
De openingsuren in het Jubileumjaar zullen zijn van maandag-tot en met donderdagvoormiddag van 10u tot 12u. Het is ook mogelijk om de kerk te bezoeken op andere momenten, via afspraak.
Gelieve te schrijven naar de rector: gabriel.quicke@gmail.com

Eucharistie
Normaal wordt er eucharistie gevierd de eerste en de derde zondag van de maand. Wilt u met een groep Eucharistie vieren in de kerk, wil dan schrijven naar de rector. Priesters die willen concelebreren en diakens die wensen te assisteren bij de zondagse viering, worden gevraagd eigen albe mee te nemen. Is er een organist in uw groep dan is zijn/haar orgelspel welkom.

Tentoonstelling
Er zal een tentoonstelling plaatsvinden (gedurende een maand) waarbij we de kerk alsook de ontmoetingsruimte openstellen. We tonen daarbij enkele mooie exemplaren uit ons archief (in kopie).

Concerten
De Stichting plant een twee à drietal concerten.

Reeks voordrachten
Tijdens het schooljaar wordt een voordracht gehouden op donderdagavond (van 18u tot 19u)

Pelgrimszegen en Testimonium
Bezoekers/pelgrims die dit willen, kunnen een pelgrimszegen alsook Testimonium ontvangen. Pelgrims die de oude pelgrimsroute afleggen, de zogenaamde via Francigena, beschikken over een Pelgrimscertificaat, beter bekend als de credenziale, een essentieel document tijdens uw pelgrimstocht. Met dit certificaat kan de pelgrim aan het einde van de reis van de rector een
Testimonium ontvangen.

Pelgrimslabyrint
In de kerk bevindt er zich een kopie van het pelgrimslabyrint van Chartres. Sint-Juliaan is van oudsher een pelgrimskerk. Het grote labyrint in de vloer van de kathedraal van Chartres symboliseert de weg van de pelgrim. Pelgrims ondernamen een symbolische pelgrimstocht doorheen de bochten en kronkels van het labyrint. Wanneer je het pad met je vinger volgt, zal je merken hoe zelfs
een schijnbare achteruitgang een essentieel deel is van de pelgrimstocht. We staan nooit ver verwijderd van het centrum. Elke stap die we zetten betekent een stap verder in de goede richting. Bovendien bestaat er geen oriëntatieprobleem.
We mogen niet blijven stilstaan, maar met geduld en vertrouwen een stap vooruit zetten en in beweging komen. De reis is een avontuur van zelfontdekking en genezing doorheen de kronkels en bochten naar het hart van ons bestaan. Het centrum van het labyrint is een bloem, symbool van liefde, mededogen en harmonie.

Publicatie
Rector Gabriel Quicke is bezig met het schrijven van een boek ‘pelgrimeren naar Rome’, waarin de Koninklijke Belgische Kerk een bijzondere plaats krijgt.

Wie is Sint-Juliaan?

Julianus de Gastvrije (Hospitator, 7de eeuw), was een heilige, over wie Jacobus de Voragine (13de eeuw) schreef in zijn Legenda Aurea. Van deze legende bestaan verscheidene, soms vrij uiteenlopende versies. Over Sint-Juliaan is niet zo veel bekend: nergens is een sterfdatum vermeld, wij vinden geen graf, hij heeft geen nationaliteit.

DONATIE

We houden u op de hoogte van de activiteiten en projecten van de Stichting door middel van een digitale nieuwsbrief. Op die manier blijft u met ons verbonden.

Adres

De Koninklijke Belgische Kerk en Stichting
Sint-Juliaan-der-Vlamingen

Via del Sudario, 40
00186 Rome

Neem contact met ons op

Vragen over uw bezoek aan de kerk? Schrijf ons op het e-mailadres: gabriel.quicke@gmail.com