HOMEJUBILEUM

Labyrint van Chartres

Als je binnenkomt in de kerk vind je rechts een kopie van het labyrint van de kathedraal van Chartres. De kerk van Sint-Juliaan is altijd een bedevaartskerk geweest. Pelgrims die naar Rome gingen om de graven van de apostelen te vereren of​ op doorreis waren naar Santiago de Compostella of Jeruzalem hielden even halt bij de kerk van Sint-Juliaan.
 
Het grote labyrint in de vloer van de kathedraal van Chartres symboliseert het pad van de pelgrim. De pelgrims ondernamen een symbolische pelgrimstocht door de kronkels van het labyrint. Als je het pad met je vinger volgt, merk je hoe zelfs een schijnbare stap achteruit een essentieel onderdeel van de pelgrimstocht is. We zijn nooit ver van het centrum. Elke stap die we zetten betekent een stap voorwaarts in de juiste richting. Bovendien bestaat er geen oriëntatieprobleem.
 
We mogen niet blijven stilstaan, maar met geduld en vertrouwen een stap vooruitzetten en in beweging komen. De reis is een avontuur van zelfontdekking en genezing doorheen de kronkels en bochten naar het hart van ons bestaan. Het centrum van het labyrint is een bloem, symbool van liefde, mededogen en harmonie.

Kerk zijn heeft in wezen te maken met ontmoeting en gastvrijheid, een huis waar het haardvuur brandt, waar de tafel gedekt is en je bord klaar staat, waar het brood wordt gebroken en de beker wordt gedeeld. De kerk is een herberg waar de gasten op verhaal kunnen komen, waar ze beluisterd worden met empathie, waar de kwetsuren worden verzorgd zoals in de parabel van de barmhartige Samaritaan, waar woorden worden gesproken van hoop en eeuwig leven.

Wilt u met een groep de kerk bezoeken, neem dan contact op met: gabriel.quicke@gmail.com

Wilt u met een groep Eucharistie vieren in de kerk, wil dan schrijven naar: gabriel.quicke@gmail.com

Priesters die willen concelebreren en diakens die wensen te assisteren bij de zondagse viering, worden gevraagd eigen albe mee te nemen.
Is er een organist in uw groep dan is zijn/haar orgelspel welkom.

Adres

De Koninklijke Belgische Kerk Sint-Juliaan-der-Vlamingen

Via del Sudario, 42
00186 Rome

Neem contact met ons op

Vragen over uw bezoek aan de kerk? Schrijf ons op het e-mailadres: gabriel.quicke@gmail.com