HOME DE STICHTING SINT-JULIAAN DONATIE

Iedereen die de Stichting Sint-Juliaan een warm hart toedraagt kan een bezoek brengen aan de kerk en aansluiten bij de verschillende activiteiten, gebedsmomenten en Eucharistieviering. We vinden het belangrijk om terug aan te sluiten bij de oorspronkelijke bedoeling van de Stichting: namelijk gastvrijheid te verlenen, alsook liefdevolle aandacht te schenken aan armen en hulpbehoevenden. Omdat de Stichting geen enkele subsidies ontvangt, doen we graag beroep op uw steun teneinde de renovatiewerken van de sacristie, alsook de ontvangstzaal te kunnen realiseren.

U kunt eenmalig doneren of periodiek een bedrag naar keuze laten overschrijven.

We houden u op de hoogte van de activiteiten en projecten van de Stichting door middel van een digitale nieuwsbrief. Op die manier blijft u met ons verbonden.

Bankgegevens

Op naam van: Chiesa e Fondazione Reale Belga San Giuliano Rettoria
Via del Sudario 42 – 00186 Roma
Bankrekening: Intesa San Paolo
Codice IBAN: IT07G0306909606100000184947
Codice SWIFT/BIC: BCITITMM
Gelieve de reden te vermelden